Banner

घरमै शिक्षा

अहिलेको समयमा सबै आआफ्नो काममा व्यस्त रहने गर्दछौ जसका कारण आफ्ना बालबालिकाहरुको पढाईमा सहयोग गर्न पनि फुर्सद हुदैन । बिद्यालयमा त बिद्यर्थीलाई सहयोगका लागि शिक्षक हुन्छन् तर घरमा भने सबैको व्यस्थताको कारण बालबालिकाहरुलाई पढाईमा सहयोग पाउन पनि कति अभिभावकहरुले भ्यएका छैनन् । त्यसैले धेरै अभिभावकहरु आफ्ना बालबालिकालाई होम ट्युसन पाढाउन शीक्षकको खोजीमा हुन्छन् तर आफुले खोजेको  समयमा शिक्षक पाउन निकै कठिन पर्दछ र यस्तो समस्या आएमा होम केयर नेपाललाई सम्झनु भएमा होम केयर  नेपालले आवश्येक शिक्षकहरु सजिलै उपलब्ध गराउँदछ । होम केयर नेपाल नै किन रोज्ने भन्ने प्रश्नको उत्तर होम केयर नेपालले प्रदान गर्ने सेवाहरुबाट नै बुझ्न सकिन्छ । 

Service Image

उपलब्ध प्याकेजहरू

रू. ५०००
१ देखि ४ कक्षा सम्म
 • १ महिनाको- ६,०००/-
 • ३ महिनाको-१६ ,५००/-
 • ६ महिनाको-३०,०००/-
 • प्याकेजमा शुल्क रु ६ ,००० सम्म छुट
 • ६ महिनाको प्याकेजमा १ महिनाको शुल्क छुट ।
 • विद्यार्थीहरुलाई शीक्षक मार्फत १ घण्टा ३० मिनेट सम्मको शीक्षा प्रदान गरिने ।
 • हामीले प्रदान गरेको सेवा सुबिधाबाट सन्तुष्ट रहे नरहेको वा आइलाग्न सक्ने समस्याको बारेमा बुझ्न अथवा अन्य जानकारीको लागि हरेक महिनाको १० पटक सेवाग्राही र विद्यार्थी सँग संवाद गरिने छ।
बुक गर्नुहोस
रू. ६,०००/-
५ देखि ८ कक्षा सम्म
 • १ महिनाको- ८,०००/-
 • ३ महिनाको- २१ ,०००/-
 • ६ महिनाको- ३६,०००/-
 • प्याकेजमा शुल्क रु १२,००० सम्म छुट
 • ६ महिनाको प्याकेजमा २ महिनाको शुल्क छुट ।
 • विद्यार्थीहरुलाई  शीक्षक मार्फत १ घण्टा ३० मिनेट सम्मको शीक्षा प्रदान गरिने ।
 • हामीले प्रदान गरेको सेवा सुबिधाबाट सन्तुष्ट रहे नरहेको वा आइलाग्न सक्ने समस्याको बारेमा बुझ्न अथवा अन्य जानकारीको लागि हरेक महिनाको १० पटक सेवाग्राही र विद्यार्थी सँग संवाद गरिने छ।
बुक गर्नुहोस
रू. ८,०००/-
९ देखि १० कक्षा सम्म
 • १ महिनाको-१०,०००/-
 • ३ महिनाको-२७,०००/-
 • ६ महिनाको-४८,०००/-
 • प्याकेजमा शुल्क रु १२,००० सम्म छुट
 • ६ महिनाको प्याकेजमा १.५ महिनाको शुल्क छुट ।
 • विद्यार्थीहरुलाई  शीक्षक मार्फत १ घण्टा ३० मिनेट सम्मको शीक्षा प्रदान गरिने ।
 • हामीले प्रदान गरेको सेवा सुबिधाबाट सन्तुष्ट रहे नरहेको वा आइलाग्न सक्ने समस्याको बारेमा बुझ्न अथवा अन्य जानकारीको लागि हरेक महिनाको १० पटक सेवाग्राही र विद्यार्थी सँग संवाद गरिने छ।
बुक गर्नुहोस

ग्राहक समीक्षा