Banner

हाम्रा सेवाहरु

उपलब्ध प्याकेजहरू

रू. १६०००/-
रू. १०९९९/-
कम्बो प्याकेज
 • बर्षमा काम गर्ने समय – १३ पटक
 • बिजुली बत्ती, धारा पानी मर्मत काम – ८ पटक
 • भुमिगत -१ तथा छतको -२ ट्याङकी ६ /६ महिनामा –२ पटक
 • तिहार वा अन्य कार्यमा झिलिमिली जडान – १ पटक
 • १ पटक सोलार सफा गर्ने
 • बाथरुम र ट्वाइलेट सफा गर्ने–१ पटक
 • कम्पनीबाट- टेप, १–२ मिटर तार, लिकेज बन्द गर्न चाहिने गम, ट्वाइलेट सफा गर्न चाहिने लिकुईड, पानी सफा गर्न चाहिंने मेसिन र औैैषधि।
 • हामीले प्रदान गरेको सेवा सुबिधाबाट सन्तुष्ट रहे नरहेको वा आईलाग्न सक्ने समस्याको बारेमा बुझ्न अथवा अन्य जानकारीको लागि हरेक महिनाको ४ पटक सेवाग्राहीसँग संवाद गरिने छ ।
बुक गर्नुहोस
रू. ४५००/-
बिजुली बत्ती
 • बर्षमा काम गर्ने समय – ५ पटक
 • मर्मत काम –४ पटक
 • तिहार वा अन्य कार्यमा झिलिमिली जडान – १ पटक
 • बर्षमा १ पटक मात्र समस्या आएमा आउने बर्षको प्याकेजमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको छ।
 • कम्पनीबाट निशूल्क उपलब्ध - टेप, १–२ मिटर तार
 •  सेवा विकेन्द्रिकरण जसले गर्दा ग्राहकले खोजेको सामान ग्राहकलेनै रोजेको ठाउँबाट उपलब्ध गराइने । 
 • हामीले प्रदान गरेको सेवा सुबिधाबाट सन्तुष्ट रहे नरहेको वा आईलाग्न सक्ने समस्याको बारेमा बुझ्न अथवा अन्य जानकारीको लागि हरेक महिनाको २ पटक सेवाग्राहीसँग संवाद गरिने छ ।
बुक गर्नुहोस
रू. ४५००/-
धारा पनि (प्लम्बिङ्ग )
 • बर्षमा काम गर्ने समय – ५ पटक
 • मर्मत काम –४ पटक
 • सोलार सफा गर्ने –१ पटक
 • बर्षमा १ पटक मात्र समस्या आएमा आउने बर्षको प्याकेजमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको छ ।
 • कम्पनीबाट निशूल्क – टेप, लिकेज बन्द गर्न चाहिने गम
 •  सेवा विकेन्द्रिकरण जसले गर्दा ग्राहकले खोजेको सामान ग्राहकलेनै रोजेको ठाउँबाट उपलब्ध गराइने । 
 • हामीले प्रदान गरेको सेवा सुबिधाबाट सन्तुष्ट रहे नरहेको वा आईलाग्न सक्ने समस्याको बारेमा बुझ्न अथवा अन्य जानकारीको लागि हरेक महिनाको २ पटक सेवाग्राहीसँग संवाद गरिने छ ।
बुक गर्नुहोस
रू. १००००
रू. ७०००/-
पानीट्याङकी सफा गर्ने
 • बर्षमा काम गर्ने समय – ६ पटक
 • भुमिगत ट्याङकी -२ पटक
 • छतको ट्याङकी -४ पटक
 • बाथरुम र ट्वाइलेट सफा गर्ने–२ पटक
 • भुमिगत -१ तथा छतको -२ ट्याङकी ६ /६ महिनामा –२ पटक
 • कम्पनीबाट- लिकेज बन्द गर्न चाहिने गम, ट्वाइलेट सफा गर्न चाहिने लिकुईड, पानी सफा गर्न चाहिंने मेसिन र औैैषधि ।
 • हामीले प्रदान गरेको सेवा सुबिधाबाट सन्तुष्ट रहे नरहेको वा आईलाग्न सक्ने समस्याको बारेमा बुझ्न अथवा अन्य जानकारीको लागि हरेक महिनाको ४ पटक सेवाग्राहीसँग संवाद गरिने छ ।
बुक गर्नुहोस
रू. 17,300/-
रू. 14,500/-
Housekeeping
 • For 3 Months 20% Pre-Booking
 • For 6 Months 17% Pre-Booking
 • For 12 Months 12% Pre-Booking
बुक गर्नुहोस
रू. 17,300/-
रू. 14,500/-
Matrinity Care
 • For 3 Months 20% Pre-Booking
 • For 6 Months 17% Pre-Booking
 • For 12 Months 12% Pre-Booking
बुक गर्नुहोस
रू. 26,000/-
रू. 20,000/-
Old-Age-Care
 • For 3 Months 20% Pre-Booking
 • For 6 Months 17% Pre-Booking
 • For 12 Months 12% Pre-Booking
बुक गर्नुहोस
रू. 17,300/-
रू. 14,500/-
Home tuition
 • १ महिनाको- ६,०००/-
 • ३ महिनाको-१६ ,५००/-
 • ६ महिनाको-३०,०००/-
 • प्याकेजमा शुल्क रु ६ ,००० सम्म छुट
 • ६ महिनाको प्याकेजमा १ महिनाको शुल्क छुट ।
 • विद्यार्थीहरुलाई शीक्षक मार्फत १ घण्टा ३० मिनेट सम्मको शीक्षा प्रदान गरिने ।
 • हामीले प्रदान गरेको सेवा सुबिधाबाट सन्तुष्ट रहे नरहेको वा आइलाग्न सक्ने समस्याको बारेमा बुझ्न अथवा अन्य जानकारीको लागि हरेक महिनाको १० पटक सेवाग्राही र विद्यार्थी सँग संवाद गरिने छ।
बुक गर्नुहोस
रू. 22,000/-
रू. 20,000/-
Driver
 • For 3 Months 20% Pre-Booking
 • For 6 Months 17% Pre-Booking
 • For 12 Months 12% Pre-Booking
बुक गर्नुहोस
रू. 17,300/-
रू. 14,500/-
Baby Care
 • For 3 Months 20% Pre-Booking
 • For 6 Months 17% Pre-Booking
 • For 12 Months 12% Pre-Booking
बुक गर्नुहोस

आफ्नो निःशुल्क जानकारी सामग्री प्राप्त गर्नुहोस्

मैले डाटा सुरक्षा सम्बन्धी जानकारी पढेको र बुझेको छु।